ODY (Orta Düzey Yönetici Belgesi)

 

ODY, orta düzey yönetici deyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde "KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder." şeklindedir.

ODY belgeleri dört çeşittir, bunlardan;

ODY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
ODY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ODY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ODY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

KİMLER ODY BELGESİ ALMAK ZORUNDADIRLAR?
 

 B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda , gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi) ve bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi)

 • ODY Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Çeşitleri Nelerdir?
 • ODY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi. ODY2 Ülke içi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi. ODY3 Uluslararası Yük-Eşya Ve Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi. Son olarak ise ODY4 Yurtiçi Yük-Eşya Ve Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gereken belge çeşitleri arasında yer alıyor.

ODY 1-2-3-4 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİMİ HAKKINDA

 1. Eğitimler ; ODY1’ de 82 saat, ODY2’ de 71 saat, ODY3’ de 89 saat, ODY4’ de 71 saat eğitim vardır.
 2. ODY Eğitimi almak için ilkokul mezunu olmak yeterlidir.
 3. Mesleki yeterlilik eğitimini tamamlayanlar 4 sınava girme hakkına sahip olurlar.
 4. 40 sorudan oluşan 4 şıktan seçmeli sınavda %70 başarı sağlayanlar ODY belgelerini almaya hak kazanırlar. 

 

Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
 • Uluslararası Konvansiyonlar
 • Mali Yönetim
 • İdari Yönetim
 • Pazar/Piyasa Şartları
 • İlk Yardım
 • Trafik Adabı
 • Meslek Ahlakı
 • Yolcu Taşımacılığı
 • Trafik Güvenliği