ÜDY (Üst Düzey Yönetici Belgesi)

 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ NEDİR?

Üst Düzey Yönetici Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermekte olan bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade etmektedir.

 

Ticari maksatla eşya, kargo ya da yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığından yetki almış olan işletmeler sürekli olarak bir yönetici istihdam etmekle mükelleftirler. Üdy belgesi ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3 ve ÜDY4 belgesi olma üzere dört farklı bölümden oluşur. Yetki belgesi sahibinin yapmış olduğu taşıma muhteviyatına göre isdihdam etmelidir. Yani yapmış olduğu taşıma türüne göre üdy belgesi ve ody belgesi sahibi yöneticiyi çalıştırması gerekir.

 • Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan yetkili firmalar ÜDY 1 Belgesi yönetici istihdam edeler.
 • Yurt içerisinde yolcu taşımacılığı yapan yetkili firmalar ise ÜDY 2 Belgesi yönetici istihdam edeler.
 • Uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı işletmeler ÜDY 3 Belgesi yönetici istihdam edeler.
 • Yurt içerisinde eşya ve kargo taşımacılığı işletmeler ise ÜDY 4 Belgesi yönetici istihdam edeler.

 

Üst Düzey Yönetici istihdam etme zorunluluğu olan yetki belgesi sahipleri şu şekildedir; B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahipleri.

ÜDY1 belgesini alanlar: ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belgelerini, ÜDY2 belgesini alanlar: ODY2 belgesini,  ÜDY3 belgesini alanlar: ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belgelerini, ÜDY4 belgesini alanlar: ODY4 belgelerinide almış sayılırlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden, B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahibi taşımacıların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE ORTA DÜZEY YÖNETİCİ EĞİTİMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER;

 • 2 Adet Biyometrik Resim
 • 1 Adet Diploma
 • 1 Adet Kimlik fotokopisi
 • 1 Adet sabıka kaydı

Üdy belgesi gerekli şartlar nelerdir?

ÜDY belgesi almak için ön şart olarak yüksek okul mezunu olma şartı vardır. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olanlar üst düzey yönetici eğitimleri için başvuruda bulunabilirler.

Üst Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Mali Yönetim
 • İdari Yönetim
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Pazarlama
 • Toplam Kalite ve Süreç Yönetimi
 • Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
 • Otobüs / Turizm İşletmeciliği Yönetimi
 • Taşımacılık Politikaları
 • Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
 • Kurum ve Kuruluşlar
 • Pazara Giriş Şartları
 • Teknik Standartlar
 • Yolcu Taşımacılığı
 • İlk Yardım
 • Trafik Güvenliği