ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ NEDİR?

Üst Düzey Yönetici Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermekte olan bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade etmektedir.

 

Ticari maksatla eşya, kargo ya da yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığından yetki almış olan işletmeler sürekli olarak bir yönetici istihdam etmekle mükelleftirler. Üdy belgesi ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3 ve ÜDY4 belgesi olma üzere dört farklı bölümden oluşur. Yetki belgesi sahibinin yapmış olduğu taşıma muhteviyatına göre isdihdam etmelidir. Yani yapmış olduğu taşıma türüne göre üdy belgesi ve ody belgesi sahibi yöneticiyi çalıştırması gerekir.

 • Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan yetkili firmalar ÜDY 1 Belgesi yönetici istihdam edeler.
 • Yurt içerisinde yolcu taşımacılığı yapan yetkili firmalar ise ÜDY 2 Belgesi yönetici istihdam edeler.
 • Uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı işletmeler ÜDY 3 Belgesi yönetici istihdam edeler.
 • Yurt içerisinde eşya ve kargo taşımacılığı işletmeler ise ÜDY 4 Belgesi yönetici istihdam edeler.

 

Üst Düzey Yönetici istihdam etme zorunluluğu olan yetki belgesi sahipleri şu şekildedir; B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahipleri.

ÜDY1 belgesini alanlar: ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belgelerini, ÜDY2 belgesini alanlar: ODY2 belgesini,  ÜDY3 belgesini alanlar: ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belgelerini, ÜDY4 belgesini alanlar: ODY4 belgelerinide almış sayılırlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden, B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahibi taşımacıların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE ORTA DÜZEY YÖNETİCİ EĞİTİMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER;

 • 2 Adet Biyometrik Resim
 • 1 Adet Diploma
 • 1 Adet Kimlik fotokopisi
 • 1 Adet sabıka kaydı

 

Üdy belgesi gerekli şartlar nelerdir?

ÜDY belgesi almak için ön şart olarak yüksek okul mezunu olma şartı vardır. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olanlar üst düzey yönetici eğitimleri için başvuruda bulunabilirler.

 

Üst Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Mali Yönetim
 • İdari Yönetim
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Pazarlama
 • Toplam Kalite ve Süreç Yönetimi
 • Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
 • Otobüs / Turizm İşletmeciliği Yönetimi
 • Taşımacılık Politikaları
 • Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
 • Kurum ve Kuruluşlar
 • Pazara Giriş Şartları
 • Teknik Standartlar
 • Yolcu Taşımacılığı
 • İlk Yardım
 • Trafik Güvenliği

 

ÜDY 1 Belgesi (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı)

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı sektöründe çalışacak veya çalışanların alması gereken Üst Düzey Yönetici Belgesi.

ÜDY 1 Belgesi alan yöneticiler ÜDY 2, ODY 1, ODY 2 belgelerini de almış kabul edilir.

ÜDY1 - Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi 

ÜDY1 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
 3. Öğrencilere

 

Karayolları Yönetmeliği gereği, en az Önlisans mezunu adaylar zorunlu ÜDY1 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının açacağı sınavlara girebilirler.

 

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar varabilen cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

 • A2 belgeli firmalarda: ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
 • B1 belgeli firmalarda: ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY1 Belgesi Nasıl Alınır?

95 saat süren ÜDY1 eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY1 Belgesi alabilirler.

 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan onaylıdır.

ÜDY 1 Belgesi alan yöneticiler ÜDY 2, ODY 1, ODY 2 belgelerini de almış kabul edilir.

ÜDY 2 Belgesi

ÜDY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Yetki Belgesi Kursu Merkezimizde verilmektedir.

ÜDY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

ÜDY2 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
 3. Öğrencilere

 

Karayolları Yönetmeliği gereği, en az önlisans mezunu adaylar zorunlu ÜDY2 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler.

 

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

 • D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda              : ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 • T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda    : ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY2 Belgesi Nasıl Alınır?

84 saat süren ÜDY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY2 Belgesini alabilirler.

 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan onaylıdır.

 

ÜDY 3 Belgesi

 • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda   : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY3 Belgesi Nasıl Alınır?

104 saat süren ÜDY3 – Uluslar arası Eşya Kargo Taşımacılığı Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY3 Belgesini alabilirler.

ÜDY 4 Belgesi

 • L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • N2 (Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY3 Belgesi Nasıl Alınır?

85 saat süren ÜDY4 –Yurtiçi  Eşya Kargo Taşımacılığı Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY4 Belgesini alabilirler.