ODY belgesi nedir, kimleri kapsar:

ODY, orta düzey yönetici deyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde "KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder." şeklindedir.

ODY belgeleri dört çeşittir, bunlardan;

ODY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
ODY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ODY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ODY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

KİMLER ODY BELGESİ ALMAK ZORUNDADIRLAR?
 

 B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda , gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi) ve bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi)

 • ODY Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Çeşitleri Nelerdir?
 • ODY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi. ODY2 Ülke içi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi. ODY3 Uluslararası Yük-Eşya Ve Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi. Son olarak ise ODY4 Yurtiçi Yük-Eşya Ve Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gereken belge çeşitleri arasında yer alıyor.

ODY 1-2-3-4 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİMİ HAKKINDA

 1. Eğitimler ; ODY1’ de 82 saat, ODY2’ de 71 saat, ODY3’ de 89 saat, ODY4’ de 71 saat eğitim vardır.
 2. ODY Eğitimi almak için ilkokul mezunu olmak yeterlidir.
 3. Mesleki yeterlilik eğitimini tamamlayanlar 4 sınava girme hakkına sahip olurlar.
 4. 40 sorudan oluşan 4 şıktan seçmeli sınavda %70 başarı sağlayanlar ODY belgelerini almaya hak kazanırlar. 

 

Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
 • Uluslararası Konvansiyonlar
 • Mali Yönetim
 • İdari Yönetim
 • Pazar/Piyasa Şartları
 • İlk Yardım
 • Trafik Adabı
 • Meslek Ahlakı
 • Yolcu Taşımacılığı
 • Trafik Güvenliği

ODY1-Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi 

ODY1 Belgesi Nasıl Alınır?

82 saat süren ODY1 - Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yöneticilik eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY1 Belgesi alabilirler.

ODY1 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. Lise Mezunu olan herkes 
 5. ODY1 belgesini alanlar: ODY2 belgesini, ODY3 belgesini alanlar: ODY4 belgesini de almış sayılırlar. Karayolu  taşıma yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden F-G-H grubu yetki belgeleriyle, B3, C1, D3 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar ile K1 Yetki Belgesine sahip gerçek kişiler hariç olmak üzere, geriye kalan tüm yetki belgesi sahibi mükelleflerin, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ODY1 - Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY1 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. 

ODY1 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
 3. 2 adet biyometrik fotoğraf
 4. Adli sicil belgesi

A2 (Otomobil ile Uluslararası Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda              :  ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

B1 (Otobüsle Uluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda       : ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

B2 (Otobüsle Uluslarararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda  : ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

 

ODY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

ODY2 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. Lise Mezunu olan herkes 

A1 (Otomobil ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda : ODY2 belgeli en az bir yönetici

D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda  : ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

D2 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda   : ODY2 belgeli en az bir yönetici

T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları içinde Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda     : ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

T2 (Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda   : ODY2 belgeli en az birer yönetici

ODY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
 3. 2 adet biyometrik fotoğraf
 4. Adli sicil belgesi

ODY2 Belgesi Nasıl Alınır?

 • 71 saat süren ODY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY2 Belgesini alabilirler.

 

ODY3 -  Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi 

ODY3 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yük, Eşya, Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yük, Eşya, Kargo taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. Lise Mezunu olan herkes 

Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY3 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler

Personel İstihdam Zorunluluğu

C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda  : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

C3 (Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda  : ODY3 belgeli en az bir yönetici

L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda   : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

ODY3 – Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Adli sicil belgesi

ODY3 Belgesi Nasıl Alınır?

 • 89 saat süren ODY3 - Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY3 Belgesini alabilirler.

 

ODY4 - Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

ODY4 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yük Eşya, Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yük Eşya, Kargo taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. Lise Mezunu olan herkes 

Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY4 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. 

Personel İstihdam Zorunluluğu

K1 (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı / Tüzel Kişiler) belgeli firmalarda   : ODY4 belgeli en az bir yönetici

K3 (Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda  : ODY4 belgeli en az bir yönetici

L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

M1 (İliçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ODY4 belgeli en az bir yönetici

M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

N1 (İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ODY4 belgeli en az bir yönetici

N2 (Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

P1 (İliçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ODY4 belgeli en az bir yönetici

P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

T3 (Eşya Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda : ODY4 belgeli en az bir yönetici

ODY4 Belgesi Nasıl Alınır?

 • 71 saat süren ODY4 - Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY4 Belgesini alabilirler.